Velkommen til Hamarkirken

NLM Hamarkirken er Misjonssambandet sin menighet på Hamar, og er et fellesskap som består av mennesker i alle aldre og bakgrunner. Vi har til felles at vi bor i Hamar-området, og at vi ønsker å stå sammen om å følge Jesus, nyte livet han gir og leve til ære for Gud.
01.02.2024
Tekst:  Andreas Karstad
/
Hoverbilde:  unsplash.com

Noen av oss har fulgt Jesus lenge og andre kort. Vi ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap hvor alle gjester er hjertelig velkommen til våre gudstjenester og andre arrangement uansett hvor man måtte befinne seg på trosreisen. Vi møter til gudstjeneste hver søndag kl 11, og de aller fleste søndager tilbyr vi alderstilpasset søndagsskole for barna.

Velkommen til Hamarkirken

 

Vi ønsker å bygge gode og sterke relasjoner, vi tror ikke at et liv i tro er ment å være et soloprosjekt.

Derfor ønsker vi at alle i menigheten skal få muligheten til å bli med i et mindre fellesskap – en såkalt smågruppe. De fleste av disse gruppene møtes annenhver uke, og gjerne i et hjem. Her får vi anledning til å komme tettere på livene til hverandre, dele gleder og sorger og søke Gud sammen i bønn og i Bibelen.

Vi har både ungdomsarbeid og unge voksne arbeid. Ungdomsarbeidet møtes annenhver fredag, i tillegg til noen fellessamlinger med andre ungdomsgrupper i byen. Unge Voksne møtes en søndag kveld i måneden: per nå, første søndag i måneden.

Ellers huser menigheten mange aktiviteter: Kor for barn og voksne, bønnemøte, språkkafe og bruktbutikk for å nevne noen. Følg med her på websiden og på sosiale medier for å holde deg oppdatert.

Men: programmet er ikke det viktigste. Vi tror at det å være kristen handler om relasjoner først og fremst. Relasjonen med Gud og relasjoner med de rundt oss; troende eller ikke. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å bli en del av dette fellesskapet!

"Vi ønsker å bygge gode og sterke relasjoner.

Et liv i tro er ikke ment å være et soloprosjekt."

Vår visjon

Vi er en misjonal menighet. Det innebærer at vi tror menigheten er ment å være Jesu hender og føtter i praksis, både lokalt, internasjonalt og overfor hverandre.

Gud bryr seg om hele mennesket, hele byen, hele verden. Evangeliet kan kun gis med «to hender» hvor ord og handling må gå hånd i hånd.

Vi som går i Hamarkirken ønsker å være der for hverandre på en slik måte: Å la evangeliets gode nyheter også vise seg i praktisk omsorg, vennskap og nestekjærlighet. På samme måte er det Guds kjærlighet for alle som driver oss til å nå ut i vårt lokalsamfunn, og å være et inkluderende fellesskap. Vi ønsker å bidra til at mange finner fram til en bærekraftig tro.

Månedens misjonsland

Misjonssambandet driver arbeid både her hjemme og i 15 andre land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Her kan du lese og se mer om månedens misjonsland.

Les mer

Vi er også overgitt til å drive med sosialt og evangeliserende arbeid i andre land. Vi gir til misjon, ber for misjon og mange av oss reiser også ut for kortere eller lengre tid. I dette står vi sammen med hele Misjonssambandet og den kristne kirke forøvrig: Verden for Kristus!

Powered by Cornerstone