Gudstjeneste

NLM Hamarkirken holder gudstjeneste i Brukshuset hver søndag kl. 11. En typisk gudstjenste varer i 75-90 minutter og inneholder forkynnelse fra Bibelen, bønn, lovsang og fellesskap. To søndager i måneden feirer vi også nattverd sammen.

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner. En av søndagene hver måned samles vi til generasjonsgudstjeneste. Denne er spesielt tilrettelagt for den yngre generasjonen.

Etter hver gudstjeneste er det mulighet for sosialt fellesskap rundt "kirkekaffen" i foajéen.

Gudstjenstene våre blir som oftest strømmet via Facebook og YouTube.

Powered by Cornerstone