Ungdom

JOURNEY er vårt tilbud for ungdom fra 8. klasse og oppover. Vi samles på Brukshuset annenhver fredag fra kl. 20-23 (partallsuker). Her hører vi forkynnelse fra Bibelen, lovsynger sammen og har smågrupper etter andakten.

Resten av kvelden er det kiosk og sosialt fellesskap. JOURNEY deltar også når det er fellesarrangementer sammen med de andre ungdomsmenighetene i byen. Ungdomsfestivalen Together arrangeres årlig på Hamar. Her samles ungdommer til fellesskap, forkynnelse og lovsang gjennom ei hel helg. 

I fjor sommer reiste også en fin gjeng på misjonstur til Moldova. Her fikk undommene være med å utgjøre en forskjell blant de lokale gjennom praktisk arbeid, arrangere møter, leke med barn og selv bli bedre kjent med Jesus og hva han kan gjøre gjennom oss.

Det blir ny misjonstur til Moldova i år. Informasjon og påmelding om turen finner du her.

Hvis du vil vite mer om Joruney og hva som skjer i ungdomsarbeidet i kirka, ta kontakt med vår ungdomsleder, Jonatan Faraasen (913 00 725).

Powered by Cornerstone