Kor tilknyttet Hamarkirken

Vi har fire ulike kor tilknyttet Hamarkirken:

Hamar Soul Children har øvelser fredager i partallsuker fra kl. 18:00-19:45. Koret er for gutter og jenter i 5.-10. klasse. De som skal være med må like å synge og danse! Vi legger vekt på både det musikalske, det sosiale og det åndelige fellesskapet i koret!

Barnekoret Mini Souls er for gutter og jenter fra ca. 5 år til og med 4. klasse. Det er øvelser tirsdager i oddetallsuker kl. 17:30-18:20.

Ta kontakt med Marte Vikanes Sameien (958 14 278) om du ønsker mer info om kor for barn og unge.

Mannskoret Brødrerøster øver i Brukshuset annenhver mandag kl. 19.

Ta kontakt med Svein Kåre Rydland (959 68 122) om du har lyst til å være med. 

Hamar Gospelkor er tilknyttet både Hamarkirken og Vang menighet. Koret øver i kirkestua ved Vang kirke torsdager i oddetallsuker kl. 19:15-21:30.

Ta kontakt med dirigent Marte Vikanes Sameien (958 14 278) om du ønsker å være med.

Powered by Cornerstone