Språk-kafé

Hver mandag kl. 19:00 er det internasjonal språk-kafé i Bruks-huset.
There is an international Language Café in Brukshuset every Monday at 7 PM.