Gjenbruksbutikk

NLM Gjenbruk Hamar er gjenbruksbutikken vår i Brukshuset.

Butikken drives av frivillige, og inntektene går til mange gode prosjekter.

Gå til butikkens nettsider